Suid-Afrikaanse Vereniging vir
Afgetredenes
"Ek is ’n direkteur van SAVA (S A Vereniging van Afgetredenes). Ek doen tans ’n ondersoek oor Aftrede en die trauma wat mense ervaar – dikwels, of wat dalk deur tekort aan voldoende aftreebeplanning ontstaan."

Hierdie opname is anoniem en u is onder geen verpligting om te reageer indien u nie wil nie.

Die doel is om te probeer identifiseer watter aard en tipes trauma mense ervaar of dalk ervaar het sedert aftrede.

Die vrae sal dus gebruik word om praktiese risiko areas of sensitiewe areas waarmee mense probleme ervaar het, te identifiseer. Hierdie sal areas identifiseer waarop mense behoort te fokus tydens aftreebeplanning , of selfs in gedagte moet hou indien hulle reeds afgetree is.

Dankie vir u insette. Ons hoop om ’n positiewe impak te maak op mense se lewens.

1.Word finansiële voorsorg mettertyd ’n toenemende probleem vir jou/julle?
Invalid Input

2.Het jy moontlike ondersteuning van familie of vriende in geval van nood?
Invalid Input

3.Ondervind jy alleen wees as ’n probleem met aftrede?
Invalid Input

4. Het jy enige siektes of ongeskiktheid ondervind wat na aftrede ontwikkel het?
Invalid Input

5.Het jy spesifieke finansiële voorsorg getref vir moontlike langtermyn mediese probleme?
Invalid Input

6.daar onvoorsiene of onbeplande gebeure wat jou aftrede traumatiseer?
Invalid Input

7.Sou jy aftrede anders aanpak indien jy weer voor kon begin?
Invalid Input

8.Is of was familie of vriende ’n dreinerings faktor in jou aftree voorsiening gewees?
Invalid Input

9.Voel jy geestelik gelukkig?
Invalid Input

10.Is jy steeds fisies aktief, en waarmee?
Invalid Input

11.Enige advies wat jy graag sou wou voorstel?
Invalid Input

Invalid Input