Suid-Afrikaanse Vereniging vir
Afgetredenes

Klubaktiwiteite

Voorbeelde van die dienste wat die klub lewer:

 • Hulle moedig deelname aan maandelikse byeenkomste aan.
 • Hulle voorsien verskeie vorme van vermaak by die byeenkomste.
 • Hulle reël allerlei soorte uitstappies en ekskursies.
 • Sommige klubs subsidieer hierdie uitstappies.
 • Hulle reël sprekers om oor interessante onderwerpe te praat.
 • Hulle reël reise en toere en kortings daarvoor.
 • Hulle onderhandel plaaslike kortings.
 • Hulle bied aan mense die geleentheid om op die verskeie takkomitees te dien.
 • Geselekteerde takke bied ook rekenaaropleiding aan wat mense in staat stel om in aanraking te bly met hulle kinders via e-pos en die Wêreldwye Web.

Die algemene bestuurder bly in voortdurende kontak met klubkomitees en spreek gereeld hulle vergaderings toe. Komiteelede word voorsien van twee gratis interne maandelikse nuusbriewe om hulle in kontak te hou en hulle oor die jongste verwikkelinge ingelig te hou

Die algemene bestuurder bly in voortdurende kontak met klubkomitees en spreek gereeld hulle vergaderings toe. Komiteelede word voorsien van twee gratis interne maandelikse nuusbriewe om hulle in kontak te hou en hulle oor die jongste verwikkelinge ingelig te hou

By die inwyding-klubbyeenkoms sal die algemene bestuurder seker maak dat daar iemand by die deur is om mense te verwelkom, aanwysings te gee en eenvoudige vrae te beantwoord. Hy sal dan die vergadering toespreek en die volgende punte dek:

 • Verwelkoming
 • Voorstelling van die aanvanklike komitee
 • Agtergrondinligting oor SAVA
 • Doelstellings van 'n SAVA sosiale klub
 • Ekonomiese en sosiale voordele wat SAVA bied
 • Die noodsaaklikheid van behoorlike administrasie en beheer
 • Vasstelling van 'n datum vir die eerste maandelikse byeenkoms

Die voorsitters van die klubs in die Wes-Kaap, Suid-Kaap en KwaZulu-Natal woon gereelde streeksvergaderings onder voorsitterskap van die algemene bestuurder by. By hierdie vergaderings word kruisterugvoer tussen die klubs gegee, wat tot groot voordeel vir almal blyk te wees. Inligting oor sprekers en vermaaklikheidspersone word by hierdie vergaderings gedeel, en klubs kry operasionele wenke by ander klubs. Sosiale interaksie tussen klubkomitees is net so noodsaaklik soos interaksie tussen lede van 'n klub.

Tans is daar 28 aktiewe klubs wat in ledetal wissel van 40 tot 1 200 lede, met 'n totale ledetal wat 9 000 nader.