Suid-Afrikaanse Vereniging vir
Afgetredenes

SAVA in ’n neutedop

SAVA is in 1982 gestig met die doel om die belange van senior burgers in Suid-Afrika te behartig. Die organisasie het deur die jare gegroei, maar ons doelwit bly ten diepste dieselfde: SAVA glo dat senior burgers die reg het om ’n veilige en vervullende bestaan in ooreenstemming met die hoogste morele beginsels te geniet. Ons werk met ywer om lewens te verryk, eiewaarde te verhoog en om die gemeenskap aan te moedig om hierdie ideale te ondersteun.

SAVA onderhandel met verskeie toepaslike maatskappye om billike pryse en waarde vir geld te beding en vir ons lede baie koste te bespaar. Ons hoofbron van inkomste (afgesien van donasies) is die kommissie wat ons verdien as ons lede ons dienste gebruik. Dit is lewensbelangrik vir SAVA se voortbestaan. So lewer ons wederkerige dienste. Ons het die ondersteuning van ons lede nodig om te oorleef, en in ruil daarvoor bied ons uitmuntende dienste teen verminderde koste aan ons lede.

In terme van sy stigtingsakte is SAVA ’n diensorganisasie. Ons bestaan geheel en al ter wille van ons lede en daar is geen aandeelhouers wat in bates of winste kan deel nie. So kan ons die wins in voordele vir ons lede terugploeg.

SAVA doen ook voorspraak en beding in belang van sy lede en alle ander senior burgers.

SAVA se lidmaatskap is gratis. Die enigste vereiste is dat lede 50 jaar en ouer moet wees.

SAVA-LIDMAATSKAP EN MAHALAS-KORTINGKAARTE

Wanneer jy by SAVA aansluit, kry jy outomaties ’n kaart met jou Suid-Afrikaanse ID-nommer. Dit is jou SAVA-ledenommer. Jy kan ons kontak by info@saarp.net

Op die kaart is daar ook ’n Mahala-lojaliteitsnommer. As jy jou kaart toon by enige maatskappy wat by Mahalas betrokke is, kan hulle jou kaart deurtrek sodat jy punte kan bymekaarmaak wat later vir spesiale kortings geruil kan word.

Skakel met Mahala by 0860 62 42 52 of www.mahalas.co.za vir meer besonderhede oor die maatskappye waarmee hulle sake doen en die spesiale aanbiedings wat hulle het.

SOSIAAL EN ONTSPANNING

SAVA het ’n netwerk van sosiale klubs dwarsdeur die land waar duisende van ons lede die kameraderie en die uitstappies geniet wat hierdie klubs bied. Skakel ons by 021 592 1279 of by info@saarp.net om ’n klub in jou omgewing op te spoor. As daar geen klub is nie en jy dink dit kan werk, skakel met SAVA oor besonderhede oor hoe om so ’n klub te stig.

SAVA koop ook punte by ’n vakansieklub tot voordeel van sy lede en dit word teen korting vir ons lede beskikbaar gestel. Kontak Renske van SAVA by 021 592 1279 of by renske@saarp.net

KORTTERMYNVERSEKERING SAVA bied polisse vir korttermynversekering deur ’n aantal maatskappye aan ons lede. Die lede bespaar tot R10,000 per jaar op hulle SAVA-polisse. Kontak Lorraine of Renske of Beverley by renske@saarp.net of beverley@saarp.net.

SAVA bied ook spesiale begrafnisdekking teen verminderde premies. Kontak SAVA by 021 592 1279 of info@saarp.net. Lede kry ook ’n spesiale korting vir begrafnisdienste deur Doves-Ondernemers. Lede moet net hulle ledekaart toon wanneer hulle hierdie dienste nodig het.

TESTAMENTE

SAVA se lede het toegang tot ’n gratis testament- en boedelbeplannings¬diens deur Warwick-Trust. Vir meer besonderhede kontak SAVA by 021 592 1279 of info@saarp.net. Testamente en trusts kan ook oor ’n afstand deur gekwalifiseerde prokureurs afgehandel word. Piet Matthee bied eenvoudige en vinnige oplossings vir ongekompliseerde boedels. Vir meer besonderhede kontak SAVA by info@saarp.net.

GESONDHEID

’n Onderhandelde ooreenkoms met Impact Hearing bied aan lede ’n korting van R750 by die aankoop van vier bekende soorte gehoorstukke.

SAVA het ook met SpecSavers vir spesiale korting onderhandel. Vir meer besonderhede kontak SAVA by 021 592 1279 of info@saarp.net.

TEGNOLOGIE

SAVA het ’n spesiale ooreenkoms met Universe Direct. Dit stel ons in staat om herboude rekenaars van bekende make teen uiters lae pryse aan ons lede te bied. Dit sluit ook egte gelisensieerde sagteware in wat gewoonlik ’n baie duur item is. Hierdie produkte het ’n waarborg van twaalf maande.

KOMMUNIKASIE EN INLIGTING

SAVA gee ’n gratis maandelikse e-nuusbrief in Engels en Afrikaans uit. As ons jou epos-adres het, stuur ons dit vir jou. Jy kan op die webwerf op die nuusbrief inteken.

SAVA is ook op Facebook. Ons moedig ons lede aan om Facebook te gebruik om met SAVA en ander lede te skakel.

Dit is SAVA in ’n neutedop. Jy kan meer inligting oor al hierdie dienste op die toepaslike blaaie van ons webwerf kry.

KONTAKBESONDERHEDE

Posbus 13222, N1-Stad 7463, Kaapstad, Wes-Kaap Tel:021 592 1279 Faks:021 592 1284 epos: saarp@iafrica.com