Suid-Afrikaanse Vereniging vir
Afgetredenes

Kontak nommer: 021 592 1279

Korttermyn

Sommige van ons lede het al tot R10 000 per jaar op hulle SAVA-polisse gespaar.

Ons is in staat om 'n keuse van Alexander Forbes, Auto & General- of Santam-polisse aan lede te bied.

Let wel: Santam en Alexander Forbes het geen bybetalings nie, maar Auto & General-polisse gee die keuse van bybetalings of geen bybetalings met die premie dienooreenkomstig aangepas.

Kontak Lorraine, Beverley of Renske by SAVA 021 592 1279 of lorraine@saarp.net, renskes@saarp.net, of beverley@saarp.net.