Suid-Afrikaanse Vereniging vir
Afgetredenes

Korttermyn

 

Sommige van ons lede het al tot R10 000 per jaar op hulle SAVA-polisse gespaar.

Ons is in staat om 'n keuse van Momentum, Auto & General- of Santam-polisse aan lede te bied.

Let wel: Santam en Momentum het geen bybetalings nie, maar Auto & General gee die keuse van bybetalings of nie, wat die premie dan bepaal.

Kontak Lorraine, Beverley of Renske by SAVA 021 592 1279 of lorraine@saarp.net, renskes@saarp.net, of beverley@saarp.net.