Suid-Afrikaanse Vereniging vir
Afgetredenes

Kontak nommer: 021 592 1279

Korttermyn

Sommige van ons lede het tot R10 000 per jaar op hulle SAVA-polisse gespaar.

Ons is in staat om 'n keuse van Auto & General- of Santam-polisse aan lede te bied..

Let wel: Santam het geen bybetalings nie, maar Auto & General-polisse het bybetalings.

Kontak Lorraine, Beverley of Renske by SAVA 021 592 1279 or lorraine@saarp.net, renskes@saarp.net, beverley@saarp.net.