Suid-Afrikaanse Vereniging vir
Afgetredenes

SAVA-gesinsbeskermingsplan

Begrafnisversekering teen verlaagde tariewe deur The Best Funeral Society, onderskryf deur Hollard.

Spesiale aanbod deur Doves Begrafnisondernemers

Lede kry 'n spesiale korting vir dienste van Doves Begrafnisondernemers as jy van hulle dienste gebruik maak. Dit word gegee aan lede wat hulle SAVA-ledekaarte toon wanneer hierdie dienste benodig word. Geen koste is verbonde aan kwalifisering vir die voordeel nie. Dit is óf R500 óf R1000.

Skakel Anne om die lidmaatskap te bevestig.

Kontak SAVA