Suid-Afrikaanse Vereniging vir
Afgetredenes

Kontak nommer: 021 592 1279

Afgetree? Wat nou?

Aftrede is 'n proses, nie 'n gebeurtenis nie. Dit is daarom vanselfsprekend dat verskeie moontlikhede jou
situasie voordat jy finaal aftree kan bevorder/benadeel. Generies gesproke, kan ons seker wees dat nie al hierdie moontlikhede in ons lewens sal plaasvind nie, maar
die werklikheid is dat die ideaal is dat ons aftreeplan hierdie kwessies sou beoordeel en hanteer het om
voorsiening te maak vir wanneer ons deur een van hulle gekonfronteer word. 'n Mens moet die vraag vra:
Watter noodsaaklikhede en risiko's moet oorweeg word.

 • 'n Uiterste Wil en Testament. Uiteindelik gaan almal van ons sterf, en om seker te maak dat jou sake rakende hierdie aangeleentheid in orde is, is 'n baie belangrike prioriteit, veral vir jou gesin. Onder hierdie opskrif is die volgende kwessies waaroor jy tevredenheid moet hê:
  (a) Maak seker dat jou testament gereeld hersien word, in orde is en veilig bewaar word sonder dat jy enige fooie hoef te betaal.
  (b) Hou jou IGVD-inligting byderhand. IGVD staan vir In Geval Van Dood, en het alle tersaaklike inligting beskikbaar vir familie, vriende en die owerhede. Sonder IGVD sal ons waarskynlik iets vergeet.
  (b) Begrafnispolis en -reëlings.
  (c) Stel 'n lewende testament op as jy een wil hê. Dit verseker dat jy nie aan die lewe gehou word deur aan masjiene gekoppel te wees nie.
 • Mediese voorsorgmaatreëls en voorsienings. Mediese kostes styg jaarliks teen astronomiese koerse, en terwyl baie mense nie kan bekostig om 'n mediese hulpfonds bykomend tot hulle ander lewensuitgawes te hê nie, is daar sekere alternatiewe beskermingsmaatreëls wat jy kan neem om ten minste 'n gedeelte van die risiko te dek. Later aan mag jy verswakte sorg, ondersteunde lewensdienste of nood mediese reaksie benodig. Dink aan:
  (a) Ongeluk- en mediese versekering
  (b)Oorbruggingsdekking as jy 'n mediese hulpskema het
  (c) Mediese ekwiteitsvrystelling
  (d) Brille – Spesiale aanbiedinge met kortings
 • Motor-en huishoudelike versekering. Voertuigherstelwerk verhoog jaarliks teen 'n dubbelfiguur-persentasie, en bestuur is 'n risiko met so baie ongelisensieerde bestuurders op die pad. Diefstal van voertuie is absoluut algemeen, asook inbrake en betreding, selfs al bly jy in 'n kompleks. As gevolg van die risiko's en kostes, voeg versekeraars dikwels bybetalings by polisse by sodat verliese nie so groot is nie. Ons het 'n keuse van drie versekeringsmaatskappye wat vir jou gemoedsrus kan gee.
  (a) Motor-en huishoudelike versekering. Is jou huis se waarde op datum? Moenie dat 'n gebeurtenis soos by George (soos die brande) jou lewe bederf nie. Doen jouself 'n guns en vergelyk wat ons bied met wat jy het – jy mag dalk geld spaar.
 • Vakansies en Ontspanning. .Hoewel baie nie die feit erken nie, het ons senior burgers ook ontspanning en vakansies nodig. Normaalweg is die probleem net dat dit so duur is. Nie so met ons vereniging nie.
  (a) Sosiale klubs landwyd.
  (b)Die Vakansieklub. Klink 'n week se vakansie saam met vriende by 'n top oord na te veel geld? Nie so nie ...
 • Inligting en verwysings vir senior mense. Ons het 'n handige webtuiste wat 'n aantal artikels van belang het waarna jy kan verwys en 'n groot klomp meer gegewens as wat ons aanbied.

 • Paul Rosenbrock
  paul@saarp.net