Suid-Afrikaanse Vereniging vir
Afgetredenes

IN GEVAL VAN DOOD (IGVD)

IN GEVAL VAN DOOD EN IN GEVAL VAN SIEKTE (IGVS):

Die IGVS Vorm word gebruik:

  • Om te verseker dat geliefdes die nodige inligting het om na u wense met u begrafnis om te sien.
  • Om te verseker dat die nodige wagwoorde, rekeningnommers en mediese fondsbesonderhede beskikbaar is.
  • Om te verseker dat u Testament gevind kan word.
  • Om te verseker dat daar geen gesinsgevegte ontstaan oor klein sake as u oorlede is nie.
  • Om te verseker dat u weet met wie u moet kontak en op hoogte hou..
  • Om aan die Eksekuteur van die boedel te gee sodat 'n volledige en nuwe stel gedetailleerde inligting beskikbaar is.
  • Om te verseker dat u huweliksmaat minimum trauma en spanning op die tydstip ondervind - korrekte en akkurate inligting is maklik en redelik beskikbaar.

Laai IGVS leer af (PDF)