Suid-Afrikaanse Vereniging vir
Afgetredenes

Gratis Testament-diens

Daar is geen opstel- of houkoste nie, en ons bied kortings op eksekuteursfooie wat onder die wettige maksimum is wat gevra word.

Baie lede het die wens uitgespreek dat ons die daarstelling van die vertrouensverhouding waardeur SAVA as 'n mede-eksekuteur van ons lede se testamente genomineer word, moes bespoedig. Gevolglik het ons 'n spesiale ooreenkoms vir lede onderhandel wat ons in staat stel om besparings op die koste om 'n testament uit te voer, te verseker. Afhangende van die grootte en ingewikkeldheid van jou boedel, kan die afslag wissel van 20% tot 50% korting op die maksimum regsfooie wat normaalweg gevra word.

Skakel ons en vra dat 'n testament-versoekvorm per e-pos aan jou gestuur word info@saarp.net, Faks: 021 592 1284 of skakel 021 592 1279en 'n verteenwoordiger sal jou kontak..

IGVD-LÊER (In Geval van Dood)

Hierdie is 'n nagaanlys van inligting en dokumente wat ná 'n sterfte benodig word. Dit sal jou erfgename help om die verskeie dokumente wat ná 'n sterfte benodig word, vinnig en doeltreffend te bekom en te voorsien.

(Het iemand al jou rekenaar-wagwoorde? Jy kan hulle in 'n geseëlde koevert by jou testament plaas.)

Laai IGVD-lêer af (PDF)