Suid-Afrikaanse Vereniging vir
Afgetredenes

Voeg lewe tot jou jare by


SAARP is in 1982 op dieselfde beginsel as die Amerikaanse AARP gestig - om bekostigbare verserkings vir die ouer as vyftigs te voorsien. Benewens ons ander reeks dienste is dit steeds 'n kerndeel van ons missie. Klink eenvoudig op die volgende skakel vir meer inligting Lees Meer

HOE OM JOU SAARP MAHALA-LIDMAATSKAP TE AKTIVEER

KLIK HIER


 

SAVA In n Neutedop

SAVA is in 1982 gestig met die doel om die belange van senior burgers in Suid-Afrika te behartig. Die organisasie het deur die jare gegroei, maar ons doelwit bly ten diepste dieselfde…

Lees meer...

Voordele Vir Ons Lede

Korttermyn versekering Sommige van ons lede kon tot R10 000 per jaar spaar op hul premie Ons bied aan u n vergelyking tussen Santam en Momentum …

Lees meer...

Wat jy behoort te weet

Daar is 'n aantal faktore om in ag te neem, wat almal 'n uitwerking kan hê op watter tipe jy kies. Nie alleen kan jou huidige behoeftes jou keuse beinvloed nie, maar jy behoort ook so ver as moontlik in die toekoms in te kyk as wat jy kan.

Lees Meer

“Afgetree” Wat nou?”

Aftrede is 'n proses, nie 'n gebeurtenis nie. Daar is verskeie moontlikhede – beide voor en na aftrede – wat jou situasie kan bevorder of benadeel.on.

Lees Meer