+27 (0)21 592-1279 (o/h) info@saarp.net

 

SAVA en ons opset aan Afrikaanssprekendes verduidelik op Ontbytsake – TV kanaal 144.

Vrywilliger Gesoek (SAVA Vertaler)

Goeie dag SAVA is ’n nie-winsgewende organisasie wat hom beywer vir die welsyn van seniors in Suid-Afrika, en lewer reeds dienste van 1982 af. Ons het bykans 100 000 lede landswyd (lidmaatskap is gratis) en ons probeer om lede so ver moontlik te bedien in Afrikaans...

Moenie dat die afkortings jou onder kry nie

IGVD & IGVS ’n Eenvoudige verduideliking Die afkortings se betekenis is (I)n (G)eval (V)an (D)ood en (I)n (G)eval (V)an (S)iekte. Dit dui op belangrike inligting wat ons help om voorbereiding te tref vir allerhande scenarios wat spesefieke aksie vereis van vriende...

Gesondheid

Soos wat ons ouer word, word ons gesondheid van uiterste belang. Dit bly ‘n bepalende faktor in ons aftree jare.

Finansies

Finansies en versekering vorm die fondasie van ‘n afgetredene se vermoë om onafhanklik en met waardigheid te kan aftree.

Tegnologie

Die ongekende groei wat die toepassing van tegnologie beleef, versnel daagliks. Afgetredenes word genoodsaak om op hoogte te bly van tegnologiese ontwikkelinge.

Ontspanning

Ontspanning is ‘n belangrike aspek wat balans herstel in die kosbare na-werk jare.

SAVA Missie


SAVA glo dat senior burgers geregtig is op ‘n veilige en lonende bestaan ​​in lyn met die hoogste morele beginsels. Ons werk met ywer om lewens te verryk, selfbeelde te verbeter en die samelewing te beïnvloed om hierdie ideale te ondersteun.

Sluit by SAVA aan